Zamieszczanie ofert pracy, informacji o ofercie edukacyjnej i o stypendium

From mediawiki
Jump to: navigation, search

Redaktor ma możliwość zamieszczenia nowej oferty pracy, poprzez kliknięcie w ikonę "Nowa oferta".
Po kliknięciu ikony "Nowa oferta" uruchomione zostaje okno "Tworzenia nowej pozycji" w którym Redaktor wprowadza następuje treści:
• stanowisko,
• zdjęcie (fakultatywnie),
• prawa / licencja do zdjęcia, które zostało załączone (fakultatywnie),
• informacje o zdjęciu (krótki opis) (fakultatywnie),
• forma pracy (praca/praktyki/staż) (fakultatywnie),
• dziedzina,
• miasto (fakultatywnie),
• województwo (fakultatywnie),
• opis wymagań,
• data zamieszczenia,
• termin nadsyłania zgłoszeń,
• instytucja (ogłoszeniodawca),
• słowa kluczowe (wybór z listy, możliwość dopisania własnego), • załączniki (możliwość załączenia plików pdf, doc i docx) (fakultatywnie).


Redaktor ma możliwość zamieszczenia nowej oferty edukacyjnej, poprzez kliknięcie w ikonę "Nowa oferta".

Po kliknięciu ikony "Nowa oferta" uruchomione zostaje okno "Tworzenia nowej pozycji" (analogicznie do "Nowej oferty pracy"), w którym Redaktor wprowadza następuje treści:
• uczelnia / instytucja,
• zdjęcie (fakultatywnie),
• prawa / licencja do zdjęcia, które zostało załączone (fakultatywnie),
• informacje o zdjęciu (krótki opis)(fakultatywnie),
• wysokość czesnego,
• długość trwania kursu lub studiów,
• miasto,
• miasto (fakultatywnie),
• województwo (fakultatywnie),
• rodzaj oferty (studia magisterskie / studia doktoranckie / studia podyplomowe / kursy i szkolenia)(fakultatywnie),
• tryb (wybór z zamkniętej listy: stacjonarne / zaoczne / on-line) (fakultatywnie),
• opis wymagań,
• data zamieszczenia (fakultatywnie),
• termin nadsyłania zgłoszeń (fakultatywnie),
• słowa kluczowe,
• załączniki (możliwość załączenia plików pdf, doc i docx) (fakultatywnie).

Redaktor ma obowiązek monitorowania aktualności zamieszczonych ofert.

Nie wolno zamieszczać ofert niezgodnych z prawem, w szczególności ofert dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, wygląd, narodowość oraz niepełnosprawność.

Edu1.png

Edu2.png

Edu3.png


Redaktor ma możliwość zamieszczenia nowej informacji o stypendium, poprzez kliknięcie w ikonę "Nowa oferta".

Po kliknięciu ikony "Nowa oferta" uruchomione zostaje okno "Tworzenia nowej pozycji" (analogicznie do "Nowej oferty pracy"), w którym Redaktor wprowadza następuje treści:
• nazwa stypendium,
• zdjęcie,
• prawa / licencja do zdjęcia, które zostało załączone,
• informacje o zdjęciu (krótki opis),
• fundator / organizator,
• grupa docelowa,
• opis wymagań,
• data zamieszczenia,
• termin nadsyłania zgłoszeń,
• miasto,
• województwo,
• słowa kluczowe,
• załączniki (możliwość załączenia plików pdf, doc i docx).