Archiwum „BP”

From mediawiki
Jump to: navigation, search

Główną funkcją "Biuletynu Polonistycznego" jest przede wszystkim agregacja treści bieżących z dziedziny polonistyki i kulturoznawstwa. W mniejszym stopniu będzie on jednak pełnił również rolę archiwizującą. Jego wersje archiwalne, tworzone w formie dokumentów pdf w określonych odstępach czasu (np. raz na kwartał) będą wtórnym efektem funkcjonowania portalu, nawiązującym do "Biuletynu Polonistycznego" jako periodyku wydawanego w tradycyjnej "papierowej" formie.