Artykuły i wywiady

From mediawiki
Jump to: navigation, search

Moduł gromadzi treści tworzone przez zespół "Biuletynu Polonistycznego" w ramach aktywnego uczestnictwa w życiu naukowym i artystycznym oraz współpracy z licznymi partnerami, patronami i osobami zaangażowanymi w rozwój nauki, dydaktyki i literatury.

Po wejściu do modułu widoczna będzie lista 10 ostatnio dodanych tytułów.

W module zamieszczane są zróżnicowane treści, od wywiadów przez relacje po omówienia, sprawozdania i recenzje.

Art i wyw.png