Blog biuletynu

From mediawiki
Jump to: navigation, search

Blog "Biuletynu Polonistycznego" jest realizacją społecznościowych aspektów serwisu. Ma na celu umożliwienie mniej formalnej formy prezentacji zagadnień znajdujących się w innych działach "Biuletynu" i ich komentowania. Jako forum wymiany doświadczeń informatycznych między humanistami będzie również pełnił rolę źródła potrzebnej pomocy technicznej.