Dodawanie słów kluczowych

From mediawiki
Jump to: navigation, search

Dodawane słowa kluczowe oddzielamy przecinkami, np.:
Jan Kochanowski, Dzieła - utworzy nam dwa słowa kluczowe: "Jan Kochanowski" oraz "Dzieła".


Jeśli chcemy przypisać do treści tylko jedno słowo kluczowe dwuczłonowe, powinniśmy objąć je cudzysłowem, np.: "Jan Kochanowski".