Edukacja i praca

From mediawiki
Jump to: navigation, search

Moduł ten służy integracji środowiska pracowników i pracodawców związanych z dziedzinami polonistyki, ułatwi poszukiwanie współpracowników oraz specjalistów w tychże dziedzinach.
Moduł będzie podzielony na trzy kategorie:
1. praca,
2. edukacja,
3. stypendia.


ad 1. Oferty edukacyjne
Kategoria ta podzielona jest na następujące:
• studia magisterskie,
• studia doktoranckie,
• studia podyplomowe,
• kursy i szkolenia.
Po wyborze rodzaju studiów lub szkolenia użytkownik widzi listę zawężoną do wybranego kryterium.
Karty ofert edukacyjnych oraz kryteria filtrowania są jednakowe dla wszystkich typów studiów i szkoleń.

Po wybraniu danej oferty otwiera się jej karta ofert edukacyjnych z następującymi informacjami:
• uczelnia / instytucja,
• rodzaj oferty (studia magisterskie / studia doktoranckie / studia podyplomowe / kursy i szkolenia),
• miasto,
• województwo,
• wysokość czesnego,
• długość trwania kursu lub studiów,
• tryb (stacjonarne / zaoczne / on-line),
• termin nadsyłania zgłoszeń (możliwość dodania tego terminu do kalendarza użytkownika),
• opis wymagań,
• załączniki (pliki pdf, doc i docx),
• data zamieszczenia,
• słowa kluczowe (wstępna lista będzie systematycznie uzupełniana z poziomu administratora lub redaktora).

Użytkownik może przeszukiwać oferty według następujących kryteriów:
• instytucja/uczelnia (wybór z listy zamkniętej),
• kraj (wybór z listy zamkniętej),
• województwo (wybór z listy zamkniętej),
• miasto (wybór z listy zamkniętej),
• płatne / bezpłatne,
• wysokość czesnego (możliwość oznaczenia zakresu cenowego),
• słowa kluczowe.


ad 3. Stypendia
Po kliknięciu na tę kategorię wyświetla się lista stypendiów. Po wybraniu jednego ze stypendiów pojawia się jego karta z podstawowymi informacjami:
• nazwa stypendium,
• fundator / organizator,
• termin składania wniosków,
• opis,
• załączniki (pliki pdf, doc, docx),
• kraj (tylko przy zagranicznych),
• województwo,
• miasto,
• grupa docelowa,
• słowa kluczowe,
• data dodania do serwisu.

Użytkownik może przeszukiwać oferty według następujących kryteriów:
• fundator - instytucja (wybór z listy zamkniętej),
• kraj (wybór z listy zamkniętej),
• województwo (wybór z listy zamkniętej),
• miasto (wybór z listy zamkniętej,
• grupa docelowa (wybór z listy zamkniętej),
• słowa kluczowe. 


ad 3. Oferty pracy
W kategorii tej wyświetlane są bieżące i minione ogłoszenia o pracy - od najnowszego do najstarszego.
Po wybraniu pola "Wyszukiwanie" użytkownik może przeglądać udostępnione oferty według:
• instytucji/uczelnii (wybór z listy zamkniętej),
• typu,
• słów kluczowych,
• daty rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji,
• kraju,
• województwa,
• miasta.
Istnieje także możliwość przeglądania ofert dotyczących rekrutacji już zakończonych.
Po wybraniu interesującej użytkownika oferty otwiera się karta oferty pracy z następującymi informacjami:
• stanowisko,
• instytucja wystawiająca ogłoszenie,
• dziedzina,
• kraj (tylko dla ofert zagranicznych),
• województwo,
• miasto,
• termin nadsyłania zgłoszeń,
• praca/praktyki/staż,
• opis wymagań,
• załączniki (pliki pdf, doc i docx),
• data zamieszczenia,
• słowa kluczowe.