Panel administratora

From mediawiki
Jump to: navigation, search

Administrator ma prawo do:
- wnoszenia technicznych poprawek w treściach,
- wyboru treści promowanych na stronie głównej (nie ukazują się one automatycznie wg daty dodania),
- zgłaszania propozycji dotyczących zdjęć publikowanych jako ilustracje do treści.
Każdy dział ("Projekty naukowe", "Prace doktorskie i habilitacyjne", "Konkursy") będzie miał jedno domyślne, wybrane przez administratora (członka zespołu w IBL) zdjęcie. Będzie ono znajdować się nad szczegółami projektu, pracy i konkursu. Tylko administrator może zmienić zdjęcie na inne, korzystając z gotowej puli zdjęć "zastępczych" (np. stockowych), gdyby redaktor nie zaproponował niczego od siebie. Zdjęcie projektu wyświetlać się będzie w formie miniaturki na stronie głównej.
Tylko administrator może dodawać do bazy logo instytucji współpracującej oraz nazwę miasta.