Portal "Biuletyn Polonistyczny" – założenia, cele i priorytety projektu

From mediawiki
Jump to: navigation, search

Biuletyn Polonistyczny to portal specjalistyczny, skierowany do środowiska polonistycznego, tj. instytucji, badaczy, dydaktyków i studentów z obszarów nauk o literaturze, języku i kulturze polskiej. Jego rolą jest prezentowanie informacji o bieżącym życiu naukowym, w szczególności o:

- naukowcach

- instytucjach naukowych i kulturalnych związanych z polonistyką

- organizowanych konferencjach, seminariach otwartych i sesjach naukowych

- szkoleniach, konkursach

- prowadzonych badaniach

- zrealizowanych i przygotowywanych pracach naukowych

- ofertach pracy w ośrodkach naukowych, badawczych i kulturalnych.

- wybranych nowościach wydawniczych instytucji polonistycznych


Spełnia on również funkcję narzędzia przydatnego w pracy polonistów, służącego do nawiązania współpracy interdyscyplinarnej i dokumentowania życia naukowego.

Biuletyn Polonistyczny pierwotnie był periodykiem wydawanym przez Instytut Badań Literackich PAN w latach 1958-1991, dostarczającym zbiorczej informacji o pracach z zakresu teorii i historii literatury polskiej znajdujących się w toku opracowywania, w druku, a także złożonych w redakcjach. Archiwalne numery papierowego "Biuletynu Polonistycznego" są dostępne w pełnotekstowej bazie polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych BazHum (bazhum.muzhp.pl).

W marcu 2016 roku "Biuletyn Polonistyczny" został oficjalnie wpisany do rejestru czasopism. Posiada nr ISSN 2543-8328.

"Biuletyn Polonistyczny" znalazł się również wśród europejskich projektów cyfrowych promowanych przez European Association for Digital Humanities, prezentujące badania w dziedzinie humanistyki cyfrowej w Europie: https://eadh.org/projects/polish-literature-newsletter.

Obecnie Biuletyn Polonistyczny istnieje w nowej, internetowej formie, zachowując jednak dawny charakter i poziom merytoryczny. Prac nad jego utworzeniem i rozwojem podjęło się powołane w październiku 2013 roku w IBL PAN Centrum Humanistyki Cyfrowej.

W kwietniu 2018 roku odbyła się premiera nowej, obecnej odsłony "Biuletynu Polonistycznego".