Projekty naukowe

From mediawiki
Jump to: navigation, search

W module „Projekty naukowe” znajdują się informacje dotyczące:
1. projektów badawczych,
2. prac doktorskich i habilitacyjnych,
3. konkursów.


ad 1. Projekty badawcze
Po wejściu do kategorii „Projekty badawcze” widoczna jest lista 10 ostatnio dodanych projektów.

Karta projektu prezentująca jego szczegółowy opis może zawierać następujące informacje:
• temat projektu,
• instytucja realizująca,
• data rozpoczęcia projektu,
• planowany termin zakończenia,
• dofinansowanie,
• kierownik i uczestnicy projektu,
• kontakt do osoby realizującej projekt,
• opis projektu,
• informacja o możliwości współpracy międzyuczelnianej,
• załączniki (pliki doc, docx, pdf, xls, xlsx z dodatkowymi informacjami o projekcie),
• odnośniki (linki) do witryn internetowych,
• teksty w zewnętrznych repozytoriach (link do pliku),
• efekty prac badawczych (pliki w formacie doc, docx, pdf, xls, xlsx),
• data dodania do serwisu,
• data edycji,
• słowa kluczowe,
• powiązane (linkowanie wewnątrz Biuletynu):
 odesłanie do publikacji książkowej, jeśli pozycja jest na portalu,
 odesłanie do wydarzenia powiązanego z projektem, które jest zamieszczone na portalu,
 oferty pracy przy projekcie (zamieszczone w module „Praca i edukacja”).


Użytkownik ma możliwość wyboru kryterium wyszukiwania według:
• daty dodania,
• daty rozpoczęcia projektu,
• planowanego terminu zakończenia projektu,
• grupy docelowej (samodzielni pracownicy naukowi / studenci / doktoranci),
• finansowania,
• kraju (wybór spośród zamkniętej listy),
• województwa (wybór spośród zamkniętej listy),
• miasta (wybór spośród zamkniętej listy),
• uczelni lub instytucji realizującej projekt (wybór spośród zamkniętej listy),
• dziedziny (wybór spośród zamkniętej listy),
• możliwości nawiązania współpracy przy realizacji projektu,
• słów kluczowych (dodawanych przez redaktora),
• nazwisk osób realizujących projekt (nazwisko podpowiada się po wpisaniu pierwszych liter),
• opcji „Pokaż również zakończone projekty” (domyślnie na portalu pojawiają się projekty w trakcie realizacji, projekty zakończone pojawiają się po oznaczeniu przez użytkownika).


ad. 2. Prace doktorskie i habilitacyjne
Po wejściu do kategorii „Prace doktorskie i habilitacyjne” widoczna jest lista 10 ostatnio dodanych prac.
Istnieje możliwość sortowania prac według preferencji użytkownika: data dodania / data otwarcia przewodu.

Karta pracy prezentująca jej szczegółowy opis może zawierać następujące informacje:
• tytuł pracy,
• rodzaj pracy (doktorska / habilitacyjna),
• autor,
• promotor,
• recenzenci,
• uczelnia / instytucja realizująca,
• dziedzina,
• data otwarcia przewodu,
• data zakończenia,
• opis / streszczenie,
• praca w formacie PDF (zamieszczona przez koordynatora za zgodą autora i uczelni; praca do pobrania tylko przez zalogowanych użytkowników),
• linki do witryn internetowych, baz danych, tekstów w repozytoriach,
• powiązane (linkowanie wewnątrz biuletynu): odesłanie do publikacji książkowej, jeśli pozycja jest na portalu,
• data dodania do serwisu,
• data edycji,
• słowa kluczowe (wstępna lista będzie systematycznie uzupełniana i modyfikowana z poziomu administratora lub redaktora).

Użytkownik ma możliwość wyboru kryterium wyszukiwania według:
• realizowane / ukończone,
• wyszukiwanie wg nazwisk autora, promotora, recenzentów (wybór z listy naukowców),
• doktorskie / habilitacyjne,
• uczelni lub instytucji (wybór z zamkniętej listy),
• dziedzina (wybór z zamkniętej listy),
• tytuł (wyszukiwanie również po fragmencie tytułu),
• słowo kluczowe – autouzupełnianie.ad. 3. Konkursy
Po wejściu do modułu „Konkursy” widoczna jest lista 10 konkursów, których termin zgłoszeń mija w najbliższym czasie.
Istnieje możliwość sortowania konkursów według preferencji użytkownika: data dodania / termin nadsyłania zgłoszeń / data zakończenia.

Karta konkursu prezentująca jego szczegółowy opis może zawierać następujące informacje:
• temat,
• nazwa instytucji realizującej,
• grupa do której jest kierowany (studenci/absolwenci/doktoranci/kadra naukowa),
• opis konkursu,
• termin nadsyłania zgłoszeń,
• link do strony organizatora,
• regulamin konkursu w formacie pdf (możliwość pobrania regulaminu tylko przez zalogowanych użytkowników),
• dla zakończonych konkursów: wyniki konkursu,
• słowa kluczowe,
• data dodania do serwisu,
• data edycji.

Użytkownik ma możliwość wyboru kryterium wyszukiwania według:
• organizator (wybór spośród zamkniętej listy, możliwość wybrania kilku),
• adresat konkursu (studenci/absolwenci/doktoranci/kadra naukowa) – możliwość wybrania kilku,
• słowa kluczowe,
• opcja: Pokaż zakończone (domyślnie na portalu pojawiają się konkursy, których termin zgłoszeń jeszcze nie minął).


Istnieje możliwość wyświetlenia listy wszystkich projektów naukowych bez podziału na Projekty badawcze, Prace doktorskie i habilitacyjne oraz Konkursy.