Rejestracja

From mediawiki
Jump to: navigation, search

Użytkownik może korzystać z portalu nie logując się. Rejestracja i utworzenie Konta daje mu jednak możliwość korzystania z dodatkowych funkcjonalności portalu.
Korzystanie z portalu jest równoznaczne z akceptacją jego Regulaminu[1].


Użytkownik ma możliwość założenia konta w portalu, klikając w pole "Zaloguj" znajdujące się w prawym górnym rogu strony głównej portalu, a następnie w „Utwórz konto”.
Pierwszy etap rejestracji polega na podaniu:
• imienia (obowiązkowo),
• nazwiska (obowiązkowo),
• loginu (obowiązkowo),
• hasła (i jego powtórzenia)(obowiązkowo),
• adresu e-mail użytkownika (obowiązkowo),
• numeru telefonu (opcjonalnie),
• nazwy uczelni lub instytucji
• daty urodzenia (opcjonalnie),
oraz na przepisaniu znaków z wyświetlonego kodu captcha.
Po weryfikacji adresu e-mail, rejestracja zostaje zakończona, a użytkownik może zalogować się do portalu.


Zarejestrowany Użytkownik może - po uzyskaniu zgody instytucji, którą reprezentuje - wystąpić do Administratora o nadanie mu dodatkowych uprawnień Redaktora-koordynatora.


Formularz rejestracji:
Poczatek.png