Rejestracja w portalu

From mediawiki
Jump to: navigation, search

Poczatkowy etap rejestracji Redaktora przebiega analogicznie do rejestracji zwykłego Uzytkownika:

1. Użytkownik rejestruje się poprzez wybranie na stronie głównej portalu ikony ZALOGUJ, znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu, otwierającej okno logowania

2. Naciśnięcie ikony UTWÓRZ KONTO otwiera formularz danych podstawowych

3. W formularzu danych podstawowych:

a) Pola wymagane to:

-imię

-nazwisko

-login

-hasło

-powtórz hasło

-email

-instytucja


b) Pola, które zaleca się wypełnić (nie są one wymagane do dokończenia rejestracji) to:

-data urodzenia

Uwaga! dodatkowo w przypadku Redaktora polem wymaganym jest INSTYTUCJA. Zarejestrowany Użytkownik po uzyskaniu zgody instytucji, którą reprezentuje występuje do Administratora o nadanie mu dodatkowych uprawnień Redaktora-koordynatora. W tym celu Użytkownik powinien wskazać na swoją afiliację przy instytucji naukowej w sposób możliwy do zweryfikowania przez Administratora.

4. Wprowadzanie danych Użytkownik potwierdza poprzez naciśnięcie ikony ZAPISZ

Poczatek.png