Wydarzenia naukowe

From mediawiki
Jump to: navigation, search

Moduł "Wydarzenia" pozwala na informowanie o bieżącym życiu naukowym w instytucjach polonistycznych w kraju i za granicą, m.in. o konferencjach, wykładach, seminariach, obronach rozpraw doktorskich i kolokwiach habilitacyjnych, o konkursach i nagrodach, a także dniach otwartych, spotkaniach autorskich i promocyjnych, festiwalach i targach.

Po wybraniu na stronie głównej modułu „Wydarzenia” użytkownik przechodzi na podstronę z listą wydarzeń i filtrami (jednakowymi dla wszystkich kategorii wydarzeń, pozwalającymi przeszukać bazę wydarzeń pod kątem wybranej kategorii, czyli typu wydarzenia).

Nowewyd.png


Kategorie wydarzeń
Są elementem filtrowania wydarzeń i stanowią one główne kryterium filtrowania wydarzeń. Wybranie przez użytkownika jednej z kategorii pozwala na wyświetlenie wyłącznie wydarzeń przyporządkowanych do tej kategorii.


Lista wydarzeń
Po wejściu do modułu „Wydarzenia” widoczna jest lista 10 najbliższych wydarzeń (tylko tych, których termin rozpoczęcia jeszcze nie minął). Jeśli aktualnych wydarzeń jest więcej niż 10 pojawia się przycisk „Pokaż dalej”, po którego kliknięciu rozwija się lista kolejnych 10 wydarzeń.
Pod listą wydarzeń znajduje się również przycisk „Liczba wydarzeń na stronie”, tak, by użytkownik mógł wybrać liczbę wydarzeń na liście (10/20/30/50).
Użytkownik może zdecydować o sposobie sortowania informacji według daty dodania lub daty wydarzenia.
Wydarzenia odwołane i ze zmienionym terminem oznaczone są na liście dodatkową sygnaturą.


Opis wydarzenia na liście może zawierać:
• tytuł wydarzenia,
• kategoria (typ) wydarzenia (Konferencja / Wykład / Seminarium / Obrona rozprawy doktorskiej / Kolokwium habilitacyjne/ Konkurs / Wręczenie nagrody / Przyznanie wyróżnienia / Dni otwarte / Spotkanie autorskie / Spotkanie promocyjne / Festiwal / Targi),
• data wydarzenia,
• kraj, województwo i miejscowość w której odbywa się wydarzenie (kraj pokazywany jest tylko dla zagranicznych wydarzeń),
• nazwa jednostki organizującej.


Karta wydarzenia
Po wybraniu wydarzenia z listy użytkownik przechodzi na podstronę ze szczegółowymi informacjami o wydarzeniu (kartę wydarzenia). Składają się na nią:
• tytuł wydarzenia,
• typ wydarzenia (Konferencja / Wykład / Seminarium / Obrona rozprawy doktorskiej / Kolokwium habilitacyjne/ Konkurs / Wręczenie nagrody / Przyznanie wyróżnienia / Dni otwarte / Spotkanie autorskie / Spotkanie promocyjne / Festiwal / Targi),
• nazwa jednostki organizującej (po kliknięciu na nazwę organizatora użytkownik przechodzi na podstronę, na której widzi inne wydarzenia/informacje/materiały przesłane przez daną jednostkę do portalu),
• data wydarzenia (możliwość dodania tego terminu do kalendarza użytkownika),
• miejscowość w której odbywa się wydarzenie,
• dokładny adres,
• rodzaj grupy docelowej,
• termin zgłaszania prelegentów (możliwość dodania tego terminu do kalendarza użytkownika),
• termin zgłaszania uczestnictwa (możliwość dodania tego terminu do kalendarza użytkownika),
• opis wydarzenia,
• cena,
• informacja o planowanej publikacji pokonferencyjnej,
• plakat wydarzenia;
• załączniki do pobrania – program, karta zgłoszeniowa itp. (w formatach pdf, doc, docx, jpg),
• hiperłącze do strony wydarzenia i strony organizatora,
• data dodania wydarzenia do serwisu,
• data edycji,
• sprawozdanie (dla wydarzeń minionych),
• zdjęcie (wyświetlonego przy opisie), • dane o publikacji pokonferencyjnej (takie jak: tytuł książki, redaktor, okładka w formacie jpg, link do strony wydawcy, ew. plik pdf do pobrania ze spisem treści lub fragmentami książki).

Poniżej karty wydarzenia podane są hiperłącza odsyłające do stron powiązanych tematycznie z wydarzeniem.
Na dole karty znajdują się również linki odsyłające do innych miejsc w Biuletynie związanych z wydarzeniem (np. do projektu powiązanego z wydarzeniem lub do publikacji pokonferencyjnej).


Filtry modułu „Wydarzenia”
Użytkownik może wyszukiwać dane wydarzenie według następujących kryteriów:
• typ wydarzenia (możliwość wybrania kilku): (Konferencja / Wykład / Seminarium / Obrona rozprawy doktorskiej / Kolokwium habilitacyjne/ Konkurs / Wręczenie nagrody / Przyznanie wyróżnienia / Dni otwarte / Spotkanie autorskie / Spotkanie promocyjne / Festiwal / Targi),
• organizator (lista zamknięta, uzupełniania z poziomu administratora lub redaktora; po wpisaniu początkowych liter przez użytkownika pojawia się lista podpowiedzi),
• województwo (lista zamknięta, możliwość wybrania kilku),
• miasto (lista zamknięta, uzupełniania z poziomu administratora lub redaktora; po wpisaniu początkowych liter przez użytkownika pojawia się lista podpowiedzi),
• dziedzina (wybór spośród zamkniętej listy, możliwość wybrania kilku),
• termin (po kliknięciu wyświetla się kalendarz z możliwością oznaczenia zakresu czasowego),
• grupa docelowa (zamknięta lista, możliwość wybrania kilku),
• autor rozprawy doktorskiej/habilitacyjnej (kryterium pojawia się tylko, jeśli użytkownik w kryterium „Typ wydarzenia” oznaczy „Obrona rozprawy doktorskiej” lub „Kolokwium habilitacyjne”),
• tagi (słowa kluczowe),
• „Pokaż również minione wydarzenia” (wydarzenia minione pojawiają się po odpowiednim oznaczeniu przez użytkownika).