Wyszukiwanie informacji

From mediawiki
Jump to: navigation, search

Istnieje kilka sposobów wyszukiwania informacji w „Biuletynie Polonistycznym”:

1. poprzez wpisanie wybranego słowa w wyszukiwarce opatrzonej lupą,
1wpsislowa.png
2. poprzez wyszukiwarkę właściwą dla danego działu (modułu) „Biuletynu Polonistycznego”,
2wysz.png
3. poprzez przejście między treściami połączonymi ze sobą systemem linków.
3przejs.png
4przej.png
5przej.png


Proponujemy omówić te trzy sposoby na konkretnym przykładzie. Osoby zainteresowane zagadnieniami dydaktyki mogą:

1. wpisać w wyszukiwarce u góry strony słowo dydaktyka. Po kliknięciu na lupę otrzymają widok wyszukiwarki ogólnej oraz listę z WSZYSTKIMI treściami dotyczącymi wpisanego słowa: tymi, w których treści występuje to słowo i które dotyczą dziedziny dydaktyki:

6dydak.png

Jeśli interesują nas konkretne kategorie informacji (np. publikacje: Nowości wydawnicze, Czasopisma i Numery czasopism), możemy zaznaczyć je na tej liście i kliknąć przycisk Wyszukaj – wówczas otrzymamy listę wyników według zawężonych kryteriów wyszukiwania.

2. Jeśli chcemy np. wyszukać wydarzenia dotyczące dydaktyki, po wejściu w moduł Wydarzenia możemy wpisać słowo dydaktyka w polu Słowa kluczowe:

7dydak.png

Po wyszukaniu słowa kluczowego wyświetlają nam się WSZYSTKIE wydarzenia opatrzone tym słowem. I tu możemy jednak zawęzić kryteria wyszukiwania i dopisać w wyszukiwarce (lub wybrać z rozwijanej listy wyboru):
a. Instytucję organizującą wydarzenie,
b. Wpisać nazwę szukanego wydarzenia (lub jej fragment),
c. Szukać wydarzenia skierowanego do konkretnej grupy docelowej (np. doktorantów),
d. Szukać konkretnej kategorii wydarzeń (np. konferencji lub wykładów),
e. Zawęzić wyszukiwanie do konkretnego miasta lub województwa,
f. Określić konkretny przedział dat dla wydarzeń,
g. Wybrać tylko wydarzenia minione lub przyszłe.

Analogicznie wyszukuje się informacje w innych działach (modułach) „Biuletynu”. Każdy z nich ma osobną wyszukiwarkę z właściwymi dla niego kryteriami wyszukiwania.

3. Wszystkie treści w „Biuletynie Polonistycznym” powiązane są ze sobą systemem linków. Dla osób zainteresowanych konkretnym zagadnieniem (w naszym przypadku dydaktyką), ważne może być również indywidualne zgłębienie tematu, możliwość prześledzenia powiązań, przejścia własnej podróży po zasobach portalu.

Jeśli np. interesuje nas konkretne wydarzenie poświęcone dydaktyce, cenne jest wyświetlenie w kolumnie po prawej stronie wydarzeń o zbliżonej tematyce, które mogą nas zainteresować. Możemy również przejść do innych wydarzeń w Lublinie lub do wszystkich informacji na temat instytucji organizującej (tutaj Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej).

8dalej.png

Linkowanie dotyczy różnych kategorii porządkujących treści „Biuletynu”:

9dal.png

W dodatkowych informacjach dotyczących wydarzenia, znajdujących się na dole opisu, podane są inne słowa kluczowe, sugerujące nam inne kierunki poszukiwań. Szczegółowe informacje dotyczące zawartości modułów zawiera Podręcznik użytkownika, dostępny pod adresem: http://wiki.biuletynpolonistyczny.pl/