Zamieszczanie nowej publikacji

From mediawiki
Jump to: navigation, search

Redaktor ma możliwość zamieszczenia nowości wydawniczej lub zamieszczenia czasopisma, poprzez kliknięcie w ikonę "Utwórz nową pozycję" w module "Publikacje".

Po kliknięciu ikony "Utwórz nową pzozycję" uruchomione zostaje okno "Tworzenia nowej pozycji" w którym Redaktor wprowadza następuje treści:

• tytuł,
• akapit wprowadzający,
• prawa / licencja do zdjęcia, które zostało załączone (fakultatywnie),
• informacje o zdjęciu (krótki opis) (fakultatywnie),
• autorzy,
• kategoria,
• opis

Redaktor wprowadza także spis treści i podaje nr ISBN, nazwę Wydawcy i datę publikacji, liczbę stron i słowa kluczowe.

Now1.png

Now2.png

Now3.png


Redaktor ma możliwość zamieszczenia także nowego czasopisma poprzez kliknięcie w ikonę "Utwórz nową pozycję".

Cz1.png

Cz2.png

Cz3.png


Cz4.png