Zamieszczanie projektów naukowych

From mediawiki
Jump to: navigation, search

Redaktor ma możliwość zamieszczenia nowego projektu naukowego, poprzez kliknięcie w ikonę "Nowy projekt" dostępną po wejściu w moduł "Projekty badawcze" ze strony głównej portalu.

Po kliknięciu ikony "Nowy projekt" uruchomione zostaje okno "Tworzenia nowej pozycji":w którym Redaktor wprowadza następuje treści:

1) obowiązkowe (ogwiazdkowane):

- tytuł projektu

- data rozpoczęcia projektu (wybierana z uruchamianego automatyczne kalendarza lub wpisywana ręcznie)

- data zakończenia projektu (wybierana z uruchamianego automatyczne kalendarza lub wpisywana ręcznie)

- dyscyplina/y (wybierane spośród zamkniętej listy)

- grupa lub grupy docelowe (wybierane spośród zamkniętej listy)

- kontakt

- słowa kluczowe (o ich liczbie i postaci decyduje Redaktor)

- opis projektu

2) nieobowiązkowe (nieogwiazdkowane):

- zdjęcie/ grafika dotycząca projektu

- instytucje powiązane z projektem

- powiązane wydarzenia

- finansowanie (po wyborze opcji: Tak można wpisać źródło finansowania)

- możliwości współpracy międzyuczelnianej

- linki (odnośniki) do witryn internetowych

- teksty w zewnętrznych repozytoriach

- kierownik i osoby biorące udział w projekcie

- pliki projektu

- rezultaty projektu - pliki

Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć ikonę "Utwórz".

Jeśli dane dotyczące projektu są gotowe do opublikowania w portalu, Redaktor powinien zaznaczyć opcję: "Opublikuj".

Podczas dodawania dat rozpoczęcia i zakończenia po ręcznym wpisaniu daty według schematu: dzień.miesiąc.rok wyświetla się kalendarz pokazujący wybraną datę.