Zasady redagowania portalu

From mediawiki
Jump to: navigation, search

Biuletyn Polonistyczny jest redagowany zdalnie przez samych polonistów - przedstawicieli instytucji naukowych (uczelni, ośrodków badawczych, instytucji i organizacji kultury), którzy przyjęli na siebie rolę Redaktorów-koordynatorów i odpowiedzialność za uzupełnianie danych w obrębie swojej instytucji lub wydziału.
Taki model prac redakcyjnych ma na celu zintegrowanie środowiska polonistycznego i nadanie „Biuletynowi” charakteru instytucjonalnego.
Spójne działania redaktorów portalu ma zapewnić praca centralnej redakcji w Instytucie Badań Literackich PAN, koordynującej prace nad portalem oraz jego rozwojem.
Uprawnienia Redaktora przyznawane są przez Administratora rekomendowanym przez Instytucje koordynatorom. O umożliwieniu danej Instytucji uczestniczącej w projekcie zamieszczania informacji w portalu oraz o nadaniu wskazanej przez nią osobie uprawnień Redaktora decyduje Dyrektor IBL PAN.
Informacja o Instytucjach uczestniczących w projekcie zamieszczana jest w "Biuletynie Polonistycznym" [1].

Do głównych zadań Redaktorów-koordynatorów należy:
• aktualizowanie treści dotyczących reprezentowanej jednostki naukowej,
• utrzymywanie kontaktu (mailowego lub telefonicznego) z redakcją „Biuletynu Polonistycznego” w Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN,
• zgłaszanie redakcji problemów technicznych w redagowaniu treści i wprowadzaniu ich do portalu,
• udział w szkoleniach niezbędnych do zapoznania się z obsługą nowych funkcjonalności portalu.

Pełna treść Regulaminu korzystania z portalu internetowego „Biuletyn Polonistyczny” znajduje się tutaj [2].

Treści i materiały zamieszczane w portalu przez Redaktora-koordynatora nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych i osobistych osób trzecich. Przede wszystkim:
• nie wolno w portalu zamieszczać całości lub części utworów (w tym prac naukowych, zdjęć, plakatów, ilustracji) bez zgody autora lub osób posiadających autorskie prawa majątkowe do danego utworu,
• należy pamiętać o konieczności wpisywania nazwiska autora utworu zamieszczonego w portalu,
• należy uzyskać zgodę wydawnictwa na opublikowanie okładki książki w portalu.

Jednocześnie przypominamy o możliwość wykorzystania utworów bez zgody autora, gdy wygasły już autorskie prawa majątkowe (70 lat po śmierci twórcy) lub gdy dzieło zostało udostępnione w ramach dozwolonego użytku (należy jednak pamiętać o konieczności wpisania nazwiska autora). Jeśli Redaktor będzie miał wątpliwości związane z kwestią praw autorskich do utworów, powinien skontaktować się z centralną redakcją IBL PAN.